Samorządność Robotnicza

1. Jako pismo Grupy Samorządności Robotniczej:

2. Jako pismo Grupy Inicjatywnej Partii Robotniczej: