Seria „Alternatywa”

1990 rok:

 1. Józef Balcerek – „O samodzielnej polskiej myśli politycznej”,
 2. Ludwik Hass – „Lewa noga”,
 3. Mieczysław Rakowski – „O ekonomiczna i społeczna politykę niezbędną dla osiągnięcia rzeczywistej stabilizacji i rozwoju”,
 4. Mieczysław Rakowski – „Co dalej?”,
 5. Skrócony zapis spotkania wicepremiera Leszka Balcerowicza z przedstawicielami 60 organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”,
 6. Marek Gruchalski – „Ocena i alternatywa” (ocena niektórych aspektów rządowego programu gospodarczego), wyd. 1 i 2,
 7. Bronisław Minc – „Paradoksalna sytuacja”, wyd. 1 i 2,
 8. Mieczysław Rakowski – „Zapobiec katastrofie w rolnictwie”,
 9. Mieczysław Rakowski – „Propozycje dla ekonomicznej i społecznej polityki wyjścia z kryzysu i dalszego rozwoju”, wyd. 1 i 2,
 10. Bronisław Minc – „Nauki dwóch kryzysów”,
 11. Jarosław Ładosz – „Samorządna rzeczpospolita – rzeczywistość czy mistyfikacja” (8 stron A5; wielkość pliku: 5,087 kb)
 12. Mieczysław Rakowski – „Wyjście z kryzysu”,
 13. Chris Harman – „Rosja – jak przegrano rewolucję?” (8 stron A5; wielkość pliku: 10,296 kb)
 14. Jan Dziewulski – „Prywatyzacja – inne spojrzenie”,
 15. Jacek Tittenbrun – „Socjalizm formalny”,
 16. Józef Balcerek – „Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju na tle sytuacji międzynarodowej”,
 17. Oliver Mac Donald – „Zachód wobec przemian w środkowo-wschodniej Europie”,
 18. Mieczysław Rakowski – „Jak się komu żyło i żyje?”,
 19. Bronisław Minc – „Ewolucja rynku a systemy ekonomiczne”,
 20. Józef Balcerek – „Kwestia bezrobocia w Polsce u progu lat dziewięćdziesiątych” (8 stron A5; wielkość pliku: 21,854 kb)
 21. Bronisław Minc – „Na fali inflacji i recesji” (8 stron A5; wielkość pliku: 3,915 kb)

1991 rok:

 1. Olga Dymkowska – „Prywatyzacja – normy i realia”,
 2. Mieczysław Rakowski – „Oceny i propozycje” (8 stron A5; wielkość pliku: 5,003 kb)
 3. Jarosław Ładosz – „Mit sądów niezawisłych od narodu i polityki” (8 stron A5; wielkość pliku: 8,753 kb)
 4. Bronisław Minc – „Niesterowalność” (8 stron A5; wielkość pliku: 4,081 kb)
 5. Jacek Tittenbrun – „Prywatyzacja po polsku czyli kłopoty Grzegorza Dyndały” (8 stron A5; wielkość pliku: 5,473 kb)
 6. Wacław Mejbaum – „Trzy socjalizmy” (8 stron A5; wielkość pliku: 3,086 kb)
 7. Romuald Mioduszewski – „Kryzys Zachodu” (8 stron A5; wielkość pliku: 9,689 kb)
 8. Bronisław Minc – „Dwa scenariusze” (8 stron A5; wielkość pliku: 4,482 kb)
 9. Mieczysław Rakowski – „Co i kto uratuje rolnictwo?” (8 stron A5; wielkość pliku: 3,388 kb)